ALL IN ONE

"СТРОЙМАКС" ЕООД

 

"СТРОЙМАКС" ООД е регистрирана на 17.02.2005 г. от Благоевградски окръжен съд. Основната дейност на фирмата е строителство, строителни ремонти и реконструкциия на сгради .     

От създаването си до настоящия момент фирмата е извършвала различни видове строително монтажни работи на обекти, изискващи перфектна организация на работа, високо качество и бързи темпове на строителство.

Комуникацията на фирмата с клиенти и партньори се основава на коректност, честност и отговорно отношение. За годините на своята дейност компанията успява да бъде партньор с гъвкава политика, гарант за качество, лукс и навременно изпълнение на проектите.         

Основна цел на фирмата е високо ниво на компетентност и отговорност, производителност, предлагайки конкурентни продукти и услуги. За нас най-важни са дългосрочни отношения, базирани на честност и професионализъм. Ние вярваме, че това е гаранция за успеха и устойчивото развитие.

Фирмата е сертифицирана, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001, а в съответствие със законодателството на Република България дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за всички групи строежи.

Ръководният състав на СТРОЙМАКС EООД е висококвалифициран и притежава богат практически опит, придобит от изпълнението на проекти в страната. Дружеството разполага с висококвалифицирани работници и служители, необходимите складови бази и механизация, изискващи извършването на всички видове строително-монтажни работи.

От създаването си до настоящия момент “ СТРОЙМАКС” EООД е извършвало различни видове строително- монтажни работи на обекти, изискващи перфектна организация на работа, високо качество и бързи темпове на строителство.

Ние се развиваме динамично, съобразно бързо променящия се пазар и неговите нарастващи нужди и променливи тенденции.

"С Т Р О Й М А К С" ЕООД

Компанията разполага със складови бази (Благоевград и София) и механизация.

Строймакс ЕООД, ЕИК 101678574 София пл. Народно събрание 9, МОЛ Валентин Александров