ALL IN ONE

СКЛАДОВА БАЗА

Нашата организация със стопанска цел, регистрирана във Софийски Градски Съд 2000г. Основната дейност на фирмата е в сферата на търговия със зърнени култури, стопанисване и отдаване под наем на собствени складови терени.

Това е компания от група компании, обект на механизъм целящ централизирано управление и създаване на насочено взаимодействие между тях.

Дружеството непрекъснато се развива, като изгражда и поддържа нови складови помещения, инфраструктура и пътища към тях.

Пряк участник в това строителство е фирма ”СТРОЙ МАКС” ЕООД, част от конгломерата, с която може да се запознаете на stiva.org

Към настоящия момент е налице изградена структура на фирмата която разполага със собствена база и производство в България, която стимулира нейната стопанска дейност по отношение на износа и вноса, като поддържа редица офиси и представителства.

Целта на конгломерата е създаване на мултинационални и включващи мултииндустриални дейности компании. Цели се изграждането на Интернационална корпорация която разпростира дейността си в две или повече държави.

Следва Формирането на специфични транснационални компании в сферата на дейности, характерни за обединения с централизирано управление. Това ще е явление, характерно за усилващия се процес на глобализация и глобална икономика.

През 2009г. дружеството прави първата си сериозна инвестиция като закупува Зърнобаза в с.Оборище община Вълчи Дол

През 2011г. Собственика решава да разшири складовата база до 18 000 т

Сериозно преимущество дава изградената рампа за товарене на стока директно на ЖП композиции

 

Доверете се на опита и ни потърсете за повече информация.  

Нашата политика е да развиваме и надграждаме създаденото.

Базата е разположена в с. Оборище, община Вълчи дол на около 45 км. От гр. Варна в посока Добрич. Ситуирана е перфектно с оглед функционалното й предназначение, а именно – съхранение на пшеница, рапица, слънчоглед и царевица. Има директен достъп както до пътната инфраструктура, така и до ж.п. линия, което предполага развитие на имота с оглед добрата му транспортна достъпност.

Състои се от две части:

 1. Складова база – около 24 000 кв.м.
 2. Имот – около 35 000 кв.м.

 

Складовата база има:

 1. Склад 1 – 1281 кв.м.
 2. Склад 2 – 1860 кв.м.
 3. Склад 3 – 600 кв.м.
 4. Склад 4 – 645 кв.м.
 5. Склад 5 – 1944 кв.м.
 6. Административна сграда и кантар – 362 кв.м.
 7. Кула с шахта – 20 кв.м.

 

Всеки един от складовете е строен съобразно всички изисквания  за сертифициран склад за съхранение на зърнени култури. Общият капацитет за съхранение е от 18 000 т. до 24 000 т., в зависимост от това на каква височина ще се пълнят. Всички складове са електрифицирани с вътрешно и външно осветление. Първите пет склада са съоръжени с редлери и елеватори за автоматично пълнене. Шахтата е с капацитет – 100 т.

 

Административната сграда се състои от:

 1. Лаборатория
 2. Столова
 3. Парно помещение
 4. Мъжки и дамски бани, тоалетни и съблекални.
 5. Битова стая
 6. Офис
 7. Кантар – електронен 18 м. съобразен с всички изисквания

Административната сграда има изолация и пет камерна дограма.

 

Всички складове и административната сграда са разположени на железобетонна площадка от около 18 000 кв.м. Площадката е нова и е предвидена за товари над 50 т.

 

Имотът има:

 1. Второстепенна сграда за зърнени храни – 220 кв.м.
 2. Масивна двуетажна сграда – 168 кв.м.
 3. Новопостроена къща – 68 кв.м.
 4. Три собствени водоизточника
 5. Кайсиева градина

 

В цялата база са прекарани ВиК и ел. инсталации. Две трети от базата е оградена с масивна ограда, а останалата част е метална. Релефът на базата е равнинен.

Към базата има и съответната техника и механизация за обслужване.

Освен това има достатъчно място за развитие на няколко самостоятелно обособени обекта за складови или производствени цели. Собственик на база „Оборище“ е „Еклипс Асет Груп“ ЕООД. Базата притежава всички сертификати за търговия и съхранение за зърнени култури.

"ЕКЛИПС АСЕТ ГРУП" ЕООД

ЕИК/ПИК 202607111

БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1000
район р-н Средец
пл. „Народно събрание” No 9, ет. 1
тел.: 029800602,
Електронна поща: eklipsasetgrup@abv.bg